projekty autorskie

listopad 2020

Warsztaty tworzenia muralu miejskiego w dzielnicy Wola

Warsztaty nauki rysunku w technice doodla oraz wspólne rysowanie grafiki ściennej w Miejskim Warsztacie Rowerowym w Warszawie. 

2021

SPOT 2021 survival budowlany w Rajcu Poduchowym

Jednodniowe wydarzenia remontowo-warsztatowe dla studentów kierunku projektowych i technicznych. Roboty w Soboty łączą edukację architektoniczną z pomaganiem. Uczestnicy brali udział między innymi w pracach remontowych mieszkania Społecznej Agencji Najmu czy świetlicy w Pogotowiu Interwencji Społecznej. 

marzec 2021

Graphic recording podczas Warsztatu Lidera

Wykonanie zapisu graficznego podczas spotkań online o tematyce zarządzania sobą w czasie oraz zespołem. 

2020

Survival budowlany SPOT - wolontariat budowlany

Tygodniowy wolontariat budowlany w połączeniu ze szkoleniami i integracją branżową. 

2018 - 2020

Roboty w Soboty - wolontariat budowlany

Jednodniowe wydarzenia remontowo-warsztatowe dla studentów kierunku projektowych i technicznych. Roboty w Soboty łączą edukację architektoniczną z pomaganiem. Uczestnicy brali udział między innymi w pracach remontowych mieszkania Społecznej Agencji Najmu czy świetlicy w Pogotowiu Interwencji Społecznej. 

sierpień 2019

Ekodzielni: dzielnica wspólnych działań / warsztaty festiwalowe

Warsztaty 

marzec 2020 - kwiecień 2020

Myślenie wizualne / Akademia Sąsiedzka

Jak wykorzystać Myślenie Wizualne w tworzeniu projektów ze swoją społecznością? Cykl warsztatów wprowadzających w tajniki Myślenia Wizualnego oraz na naukę wykorzystania go w praktyce. Nauka techniki rysunku warsztatowego i zapoznacie się z metodami jego zastosowania. Dowiecie się jak i dlaczego myślenie wizualne pozwala na lepszą komunikację i skuteczniejszą drogę do realizacji Waszego projektu.

marzec - kwiecień 2020

Projektowanie przez działanie - warsztaty

Warsztaty realizowane w ramach projektu Renowacje Obywatelskie organizowanego przez Fundację Kwestia Edukacji.

sierpień 2019

Facylitacja graficzna w zarządzaniu projektem / warsztaty

Warsztaty wprowadzające w tajniki Myślenia Wizualnego oraz na naukę wykorzystania go w praktyce.

Myślenie Wizualne pozwala na lepszą komunikację, pobudzenie zaangażowania i skuteczniejszą drogę do realizacji Twojego projektu. Niezależnie czy organizujesz duży festiwal, planujesz biznes czy tworzysz własny planner. Zapoznaj się z techniką rysunku warsztatowego i twórz przejrzyste i atrakcyjne formy wizualne.

sierpień 2018

Od squatu do kooperatywy mieszkaniowej - warsztat festiwalowy

Warsztaty realizowane w ramach strefy ASP na Festiwalu Poll'n'Rock. 

maj - lipiec 2020

Korki wizualne - myślenie wizualne w biznesie

Grupowe spotkania online dotyczące tworzenia materiałów biznesowych i promocyjnych w duchu Myślenia wizualnego i grafiki rysunkowej. 

lipiec 2020

Festiwal Warsztatów OUTDOOR / warsztaty projektowo-rzemieślnicze

Festiwal OUTDOOR to połączenie spotkania pasjonujących ludzi z kreatywną pracą warsztatową na świeżym powietrzu. To czas dzielenia się doświadczeniami, refleksjami, posiłkiem. A to wszystko w duchu kolektywnego działania, w nadmorskim otoczeniu malowniczych łąk i lasów! Spotkajmy się w Rzuskim Lesie! Cały dzień praktycznych warsztatów projektowo-manualnych realizowanych w tematycznych strefach.

marzec-lipiec 2018

Specjaliści w swej dziedzinie

Celem programu było wspomaganie transferu z edukacji do zawodu i umożliwienie przyszłym architektom, konstruktorom i instalatorom sprawdzenie się w realiach branży projektowo budowlanej, a także umożliwienie im wykorzystania swoich umiejętności w społecznym celu.

W wyniku wspólnego działania wielobranżowy zespół uczestników stworzył projekt dla Stowarzyszenie TĘCZA prowadzącego Ośrodek dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami.

Innowacja "Specjaliści w swej dziedzinie" realizowana dzięki wsparciu TransferHub - inkubator innowacji społecznych. Przejście od edukacji do aktywności zawodowej. www.transferhub.pl

sierpień 2019

Miastoluby - cykl warsztatów miejskich dla dzieci i opiekunów

MIASTOLUBY to cykl bezpłatnych warsztatów rodzinnych o mieście i mieszkalnictwie, kierowany do dzieci w wieku 7-12 lat wraz z rodzicami i opiekunami.

styczeń 2019 - wrzesień 2020

Babska Grupa Budowlana

Babska Grupa Budowlana

czerwiec 2018

Przetwór społeczny. Zaprojektuj rozwiązania dla osób dotkniętych bezdomnością / warsztaty

Warsztaty

współudział w projektach

marzec - kwiecień 2020

Mentoring w projekcie "Pozarządownik szkolny" i "Pozarządownik szkolny 2.0"

Program Pozarządownik Szkolny, ma na celu rozwijanie wiedzy o III sektorze wśród uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych i jest spójny z podstawą programową zajęć WOS..

wrzesień 2019 - sierpień 2020

Mentoring w projekcie "Domy otwarte" / Fundacja Pole Dialogu

Projekt realizowany jest w sześciu warszawskich Domach Pomocy Społecznej (DPS), a jego głównym celem jest otwarcie DPS na działanie i współpracę ze społecznością lokalną. Projekt finansowany jest ze środków miasta stołecznego Warszawy i wpisuje się w cele programu:  Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020.

styczeń - kwiecień 2017

Koordynacja badań w projekcie "Żywa ulica" / Fundacja Napraw Sobie Miasto

Jednodniowe wydarzenie mające na celu zaprototypowanie zmian miejskich poprzez zmianę organizacji ruchu na danej ulicy. Wydarzeniu towarzyszą badania urbanistyczne oraz działania projektowe. 

Fanpage

Pomysł na Warsztat

Grupa facebook

Myślenie Wizualne dla uczestników warsztatów

Instagram

@pomyslnawarsztat

Kontakt

bosiacka.a@gmail.com

Close Menu